De Preek in de week

Dit is de naam van een nieuwe rubriek die ik hierbij wil starten. Voortaan vind je hier stof tot nadenken met betrekking tot de preken die ik heb gehouden of van plan ben te gaan houden
Waarom?
Omdat een preek niet stopt op de eerste dag van de week, maar ook doorwerking en weerklank wil vinden ín de week.
Het is ook goed een nieuwe preek alvast in de week te leggen, om er langer mee bezig te kunnen zijn, alleen of samen. En je zo alvast voor te bereiden op de zondag die komt.
Ik zou het mooi vinden als je reageert op de vragen in ‘de preek in de week’. Dan kan ik dat ook meenemen bij het maken van de preek. Mail daarom gerust naar p.nobel@filternet.nl.

Zondag 14 oktober 2018 n.m. – Markus 10:13-16

In de middagdienst van deze zondag mag het sacrament van de Heilige Doop bediend worden. In de prediking staan we stil bij de geschiedenis uit Markus 10 waar kinderen door hun ouders bij de Heere Jezus worden gebracht.

De discipelen worden boos op de ouders: 1. Jezus heeft wel iets belangrijkers aan Zijn hoofd: Hij is op weg naar Jeruzalem. 2. Voor joodse besef telden kinderen nog niet echt mee: ze hadden nog geen gerechtigheid voor God.

Vragen die bovenkomen zijn:

-Wat bedoelt de Heere Jezus met Zijn woorden in vers 15?

-Werpen we als ouders, als gemeente misschien net als de discipelen blokkades op voor onze kinderen om tot de Heere Jezus en Zijn Koninkrijk te komen? Noem er eens een paar.

-Is het ook ons verlangen als ouders en als gemeenteleden (als medeopvoeders van de kinderen van de gemeente) om onze kinderen bij de Heere Jezus te brengen opdat Hij ze kan aanraken, de handen  opleggen en zegenen? Hoe kunnen wij vandaag kinderen bij Jezus brengen?