Contact

Samenkomsten in Garderen
Wij komen op zondag 2 keer samen rondom het Woord van onze Heere God.
Om 09.30u in de zaal van de Dr. Kruimelstaete aan de Oud Milligenseweg 34A en om 16.30u in de Dorpskerk aan de Mazenhofstraat 4.

U en jij bent van harte welkom om onze dienst(en) bij te wonen.

Predikant:  vacature

Scribaat Dhr. A. F. Kool, Postadres: Oud Milligenseweg 34-10, 3886 ME Garderen, mobiel 06 52 09 30 72, email scriba@hervormdgarderen.nl

Diaconie (secretariaat) Dhr. H.G. Morren, Postadres: Oud Milligenseweg 34-10, 3886 ME Garderen, telefoon 0577-41 30 27, email diaconie@hervormdgarderen.nl  IBAN diaconie NL 26 RABO 0129 2484 01

Kerkrentmeesters Dhr. C. Bos, Kruisseltseweg 45,  3888 NV  Nieuw Milligen, telefoon 0577- 456 417, mobiel 06 55 38 38 78, email cbos@hervormdgarderen.nl IBAN KRM NL 10 RABO 0129 2483 98

Ledenadministratie Dhr. E. van den Berg, Wolweg 150, 3776 LT  Stroe, telefoon 06 42 91 73 34 email ledenadministratie@hervormdgarderen.nl

Collectebonnen zijn te bestellen bij Ditta Verhoef via dittaverhoef@hotmail.com of WhatsApp 06-16 54  42 40

Koster Dhr. M. de Ruiter Dr. H.C. Bosstraat 51, 3886 KG Garderen, telefoon 0577-46 34 19 mobiel 06-10 52 12 89 email m.ruiter19@gmail.com of koster@hervormdgarderen.nl . Tijdens de kerkdiensten is de koster mobiel bereikbaar op 06-49 78 86 35

Gebedskring email gebedskring@hervormdgarderen.nl

Preekbeurtvoorziener Dhr. D.T. Bleijenberg preekbeurtvz@hervormdgarderen.nl mobiel 06-31 69 52 94

Diaconale hulpdienst coördinatie Ans Kool mobiel 06-40 32 40 35

Aanvraag kerkauto  Dhr. R.M. van Middendorp 0577-46 14 02

Kopij Veluwse Kerkbode aanleveren via kerkbodeberichten@hervormdgarderen.nl o.v.v. kopij Veluwse Kerkbode (voor zaterdagmiddag aanleveren).

Kruimelstaete

 

oude kerk