ANBI & AVG

Privacyverklaring

Wilt u reageren?

Als u wilt reageren op deze privacyverklaring of op de omgang met privacy door de hervormde gemeente Garderen neem dan contact op met de scriba Ton Kool (scriba@hervormdgarderen.nl).