Historie

Wij willen u graag een beeld geven van de historie van onze gemeente.

De Commissie Bijzondere Zorg (CBZ) van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft in 2005 en 2006 overleg gevoerd met de hersteld hervormde gemeente (HHG) te Garderen. In een goede verstandhouding zijn er voorzieningen getroffen tussen de CBZ en de hersteld hervormde gemeente.

De begraafplaats, de pastorie en enkele stukken land zijn in eigendom toebedeeld aan de hersteld hervormde gemeente. De Dorpskerk en kerkelijk centrum De Rank bleven in het bezit van onze gemeente. Wel werden deze twee gebouwen tot 31 december 2056 in erfpacht gegeven aan de hersteld hervormde gemeente. Onze gemeente kan in deze periode ook zelf gebruik blijven maken van haar eigen gebouwen.

In 2007 is door de classis een tijdelijke kerkenraad samengesteld. Na onderzoek is besloten om de hervormde gemeente binnen de PKN voort te zetten in Garderen. Op 10 juni 2007 werd weer een middagdienst in de Dorpskerk aan de Mazenhofstraat in Garderen gehouden. In het najaar van 2007 heeft ds. W. Meijer uit Voorthuizen de catechisatie en Bijbelkring gehouden en is er gestart met het jeugdwerk.

In 2008 werd ds. F. Luitjes uit Ermelo pastoraal medewerker in Garderen. Er werden vanaf die tijd huisbezoeken afgelegd. Ook werd er belijdeniscatechisatie gehouden. Hans Mouw werd door de tijdelijke koster uit Voorthuizen, Jan Liefting, gevraagd zijn werk voort te zetten. In maart 2009 vond er weer een Heilig Avondmaalbediening plaats, onder leiding van Ds. F. Luitjes.

In april 2009 werd gestart met het houden van ochtenddiensten in de muziekzaal van de familie Klop aan de Paleisweg. Nadat de Dr. Kruimelstaete gereed was, werden vanaf maart 2010 de ochtenddiensten daar gehouden.

Sinds 2009 wordt er op de eerste zondagochtend van de maand na de dienst de gelegenheid geboden om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers. Ook werd gestart met het houden van een jaarlijkse gemeentebarbecue aan begin van het kerkelijk seizoen, op de eerste zaterdag van september.

In 2009 werd besloten dat er een eigen kerkenraad zou komen. Op 17 januari 2010 werden de eerste vier broeders uit de eigen gemeente in het ambt bevestigd, Brs. Gert de Bruin en Henk Klop als ouderling, br. Everard Kramer als diaken en br. Kees Bos als ouderling kerkrentmeester.

In januari 2011 heeft ds. D. van de Streek uit Voorthuizen zich, na ruim vier jaar, teruggetrokken als consulent. Ds. P.J. den Admirant uit Kootwijkerbroek nam deze taak van hem over.

Eind 2011 zijn er plannen gekomen om een predikantsplaats te stichten. In goed overleg tussen de kerkenraad en de gemeenteleden werd onderzocht of dit gerealiseerd kon worden.

In januari 2012 zijn er wederom vier broeders in het ambt bevestigd. Vanaf dat moment was de kerkenraad uit “eigen” gemeente compleet.

De kerkenraad stelde een beroepingscommissie aan. Er was financieel ruimte voor een predikant op basis van 50% (0,5 FTE). In het voorjaar van 2012 was er contact met Ds. A. Visser, die net terug was van een uitzending van bijna zes jaar naar een zendingspost van de GZB in Zimbabwe. Na positief bericht van de commissie werd besloten een beroep uit te brengen. Tot grote vreugde van de gemeente nam Ds. Visser dit beroep aan.

Er werd op 9 september 2012 door de gemeente afscheid genomen van Ds. Luitjes als pastoraal medewerker, na een door hemzelf geleide dienst.

Op 16 september werd Ds. Aalt Visser ’s morgens bevestigd door zijn broer Dr. Paul Visser, predikant van de Noorderkerk in Amsterdam. Ds. Visser ging ’s middags voor in de intrededienst.
Na een gezegende tijd nam ds. A Visser afscheid als predikant op 30 september 2017. Ds. A. Visser en zijn vrouw Anneke zijn vanuit de hervormde gemeente te Garderen uitgezonden naar Zimbabwe.

Op zondagmiddag 26 augustus 2018 is ds. P. Nobel bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Garderen. De hervormde gemeente te Garderen was bijna elf maanden vacant sinds de uitzending door de GZB  van ds. A. Visser en zijn vrouw naar Zimbabwe. In de bevestiging- en intrededienst werd hij, na lezing van het formulier, middels handoplegging door consulent ds. C.G. Visser uit Kootwijkerbroek bevestigd in het ambt van predikant in de gemeente. Ds. P. Nobel deed zijn intrede  met een preek over Matthëus 13: 52, “Hij zei tegen hen: Daarom, iedere schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad (zijn schat) nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt”. Ds. Nobel diende eerder de hervormde gemeenten te Genderen, Linschoten, Waddinxveen en Monster.

Ds. P. Nobel nam zondagmiddag 18 december 2022 afscheid van de hervormde gemeente te Garderen. De predikant bepaalde zijn gehoor bij Openbaring 3:8. Het thema van de preek was: ‘Klein, maar dapper’, met als aandachtspunten: Wie Jezus Zelf is, wie de gemeente is, wat Hij aan de gemeente belooft. Ds. Nobel werd toegesproken door dhr. G.W. Bok namens de classis Veluwe, door burgemeester J.J. Luteijn van de burgerlijke gemeente Barneveld, ds. A.J.C Gijsbertsen namens de plaatselijke kerken en door ouderling van dienst dhr. W.H. van Leijenhorst namens de kerkenraad. De dienst werd afgesloten met het zingen van de Zegenbede door het kerkkoor. Ds. Nobel is zondag 15 januari 2023 bevestigd in de hervormde wijkgemeente Ichtus te Noordwijk. Hij mocht de hervormde gemeente te Garderen ruim 4 jaar dienen.

kerk