Informatie

Welkom heten
Wanneer er mensen van elders in Garderen komen wonen, en ook via de landelijke ledenregistratie van de PKN automatisch worden overgeschreven, worden zij welkom geheten, in eerste instantie door het sturen van een brief. U kunt dan aan de ledenadministratie aangeven of u met onze gemeente mee wilt gaan leven. U wordt dan door iemand uit de gemeente bezocht. Ook mensen vanuit Garderen die zich aansluiten bij de hervormde gemeente te Garderen zullen een bezoekje krijgen. Het kan even duren voordat er bezoek komt omdat de administratie altijd wat achteraan komt. We hopen dat u zich spoedig in Garderen thuis voelt.

Kerkdiensten
Elke zondag worden er 2 kerkdiensten gehouden; om 9.30u in de zaal van de Dr. Kruimelstaete aan de Oud Milligenseweg 34A en om 16.30u in de Dorpskerk, Mazenhofstraat 4. We lezen het Woord van God uit de Herziene Statenvertaling en de Psalmen worden ritmisch gezongen uit de berijming van 1773. Er worden drie collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de instandhouding van het kerkenwerk en de derde collecte is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Voor meer informatie, en de diensten op bijzondere feestdagen kunt u de Veluwse Kerkbode of Alle Kerkdiensten raadplegen.

Collectebonnen
Het is mogelijk om collectebonnen aan te schaffen. Collectebonnen zijn te bestellen bij Ditta Verhoef via dittaverhoef@hotmail.com of WhatsApp 06-16 54 42 40.
De waardes bedragen: € 0,45, € 0,75, € 1,00, € 2,00 en € 5,00.

Kinderoppas
Als u kleine kinderen hebt is er gelegenheid om gebruik maken van de kinderoppas. Tijdens de ochtenddiensten kunt u uw kind(eren) bij de oppas brengen in de dr. Kruimelstaete, links naast de ingang van de kerkzaal vindt de oppas plaats. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jiska van den Berg (jhsiebesma@hotmail.com of 06-37 40 50 95).

Kerkelijke bijdrage
In hervormde gemeenten is het gebruikelijk om 1 keer per jaar een kerkelijke bijdrage te vragen. Onze gemeente doet mee aan de landelijke inzamelingsactie van de PKN. In januari wordt deze zogenoemde actie Kerkbalans gehouden. Rond die tijd hoort u van ons.

Verjaardagsfonds
Als u of jij jarig bent krijgt u en jij een felicitatiekaart en een envelop. De envelop krijgen alleen de mensen van 18 jaar en ouder. Deze envelop zal binnen een week nadat u jarig bent geweest bij u opgehaald worden. U kunt daarin uw bijdrage aan het verjaringsfonds geven.

Kopij Veluwse Kerkbode
Als u een stukje wilt plaatsen in de Veluwse Kerkbode dan kunt u dat sturen via de post of via de e-mail. Alle kopij via de mail kan gestuurd worden naar kerkbodeberichten@hervormdgarderen.nl Deze kopij moet zaterdagmiddag binnen zijn. Alle kopij via de post kan gestuurd worden naar Kerkbodeberichten, Oud Milligenseweg 34-10, 3886ME Garderen. Deze kopij moet vrijdagmiddag binnen zijn.

Bediening van de Heilige Doop
Na aanmelding van het kind door de ouders, wordt in overleg met de scriba een datum afgesproken wanneer de Heilige Doop wordt bediend.
De bediening vindt plaats in de middagdienst in de Dorpskerk aan de Mazenhofstraat 4. De doopouders worden verzocht de aangifte voor de doop minimaal 14 dagen voor de doopbediening bij de scriba te melden. De sectie-ouderling brengt dan een doopbezoek. Ook worden de doopouders geacht twee avonden doopcatechese te volgen. Enkele dagen voor de bediening wordt de doopzitting gehouden, daar worden beide ouders (met trouwboekje) verwacht.

Trouwen binnen de hervormde gemeente te Garderen
Onderstaande informatie is van belang voor stellen die binnen de hervormde gemeente te Garderen willen trouwen.
Kerkelijke huwelijksbevestiging
Wie kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk overweegt, wordt verzocht allereerst contact op te nemen met de scriba om over de datum een afspraak te maken.

Predikant en koster
Met betrekking tot de trouwdienst is het belangrijk om de predikant te bellen met het oog op het leiden van de trouwdienst. Vergeet ook niet de koster te bellen om zeker te zijn dat het kerkgebouw beschikbaar is.

Huwelijkskring
Alle stellen die willen trouwen vanuit de gemeente worden verwacht op de huwelijkskring. Dat is een serie van 4 avonden (vóór de trouwdag) waarin vanuit een christelijk perspectief aandacht wordt geschonken aan onderwerpen die te maken hebben met de voorbereiding op het huwelijk. De hervormde gemeente te Garderen sluit aan bij de huwelijkskring van Voorthuizen en Kootwijkerbroek.

Huwelijksgesprek
De predikant zal een afspraak met jullie maken voor een gesprek waarin het huwelijks formulier besproken zal worden. Bovendien zal hij de liturgie van de trouwdienst met jullie doornemen.

Trouwdienst
De liturgie voor de trouwdienst sluit aan bij die van de andere erediensten in de gemeente. In overleg met de predikant wordt de liturgie voor de dienst opgesteld. Stellen kunnen zelf een Bijbelgedeelte en/of tekst aangeven die een bijzondere betekenis voor hen heeft (gekregen) en die de basis zou kunnen zijn voor de prediking. Ook is het mogelijk om naast de Psalmen een gezang of lied op te nemen voor of na dienst.

Trouwbijbel
Namens de gemeente ontvangt het bruidspaar een trouwbijbel met het doel om een bijzondere plek te krijgen in het huwelijksleven. Er kan gekozen worden uit de volgende vertalingen:
- Herziene Statenvertaling
- Statenvertaling
- Parallelbijbel (in combinatie met Het Boek of de NBV)

Opnames
Voor en na de trouwdienst bestaat er de vrijheid om foto’s en/of video-opnames te maken. Tijdens de dienst mag er een vast opgestelde, onbemande videocamera geplaatst worden op de galerij. Op deze manier wordt voorkomen dat de trouwdienst verstoord wordt door het maken van opnames. Centraal toch staat het vragen om Gods zegen over het huwelijk! Het aanstaande bruidspaar is er verantwoordelijk voor dat deze regels worden nageleefd.

Kosten
Enkele weken voor de trouwdag wordt het stel verwacht bij de koster om allerlei zakelijke aspecten door te spreken. Houd rekening met de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van de kerk, de kosten van een predikant, het kopiëren van de liturgieën, een cd opname van de trouwdienst en een organist. Per jaar wordt bekeken wat die kosten zijn.

Een goede voorbereidingstijd toegewenst voor jullie trouwdag. Dat deze bijzondere dag mag in het teken staan van de liefde voor elkaar, maar vooral ook in het teken van de liefde van Christus voor Zijn gemeente en het bruidspaar in het bijzonder!

Pastoraat
Naast het pastorale bezoek van onze predikant of ouderling zijn een aantal zusters beschikbaar voor bezoek in geval van ziekte of zorg. U kunt dat aangeven bij de predikant, scriba of de kerkenraadsleden.

 

 

Informatie