Toerusting – cursussen 2022 – 2023

Ook in dit nieuwe seizoen bieden we u en jou weer verschillende mogelijkheden voor toerusting aan. Vorig jaar gingen de Themakring voor dertigers en de Bijbelkring voor vijftigers van start. Het was mooi dat er zoveel mensen aanhaakten en dat ze nu ook verder willen. Daarnaast hopen we ook weer 2 toerustingscursussen/avonden te organiseren, met sprekers van buitenaf of geleid door gemeenteleden, zoals we dat de afgelopen jaren gewoon waren.