Jeugdwerk

Jeugdwerk Hervormde Gemeente Garderen

Jeugdwerk winterseizoen 2022-2023

Hieronder staan de activiteiten voor onze jeugd in het komende seizoen. Jullie zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen! We hopen op vele gezellige, leerzame en samenbindende ontmoetingen.

Kinderoppas

Tijdens elke ochtenddienst is er in Kruimelstaete kinderopvang in de ruimte naast de kerkzaal voor kinderen van 0-4 jaar. Voorafgaand aan de dienst kunt u uw kleine kind(eren) toevertrouwen aan een tweetal oppassers. Vóór het eind van de dienst kunnen de kinderen opgehaald worden, zodat ook zij met de zegen naar huis gaan.

Bijbelklas

Elke 2 weken is er, tijdens de ochtenddienst in Kruimelstaete, bijbelklas voor de kinderen van 4 t/m 7 jaar. We starten de dienst met elkaar. Vóór de preek verlaten de betreffende kinderen de dienst. Er wordt een Bijbelverhaal behandeld en er wordt wat creatiefs, gezelligs of sportiefs gedaan. Vóór het einde van de dienst komen de kinderen terug, om met elkaar de zegen te ontvangen.

De leiding bestaat uit een tweetal personen vanuit een groep ouders en gemeenteleden, die elkaar afwisselen.

 Bijbelkids

Vanaf de leeftijd van 8 jaar, ben je eens in de 2 weken op maandagavond, om 18.30 uur in Kruimelstaete, welkom bij de Bijbelkids! Onder leiding van Nella van Leijenhorst ga je met leeftijdsgenoten je verdiepen in de bijbel en het geloof. Aan de hand van de methode ‘On Track’ van de HGJB verdiepen we ons het komend jaar in het Oude Testament. We vormen kleine groepjes, zodat er ruimte is voor ieders vragen en inbreng. Je krijgt een eenvoudige huiswerkopdracht mee naar huis, om je voor de volgende keer voor te bereiden.

Data komend seizoen: 19 september, 3 oktober, 17 oktober, 7 november, 21 november, 9 januari, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 13 maart

Bijbeltieners

De 10- en 11-jarigen zijn welkom bij de Bijbeltieners. Ook zij behandelen met Nella van Leijenhorst de methode ‘On Track’, dit jaar het Oude Testament. Ook in deze kleinschalige groep is er ruimte voor ieders inbreng en persoonlijke vragen. Je krijgt een eenvoudige huiswerkopdracht mee naar huis, om je voor de volgende keer voor te bereiden.

Van harte welkom, op maandagavond in Kruimelstaete, om 18.30 uur op: 26 september, 10 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november, 16 januari, 30 januari, 13 februari, 6 maart en 20 maart!

Follow Me

Voor de 12-plussers, veelal jongeren die inmiddels het voortgezet onderwijs bezoeken, is er de groep Follow Me. Deze vindt plaats om de 14 dagen op maandagavond in Kruimelstaete, vanaf 19.30 uur. Jongeren komen onder leiding van ds. G.D. Kamphuis uit Barneveld bij elkaar in een kleine groep, waarbij interactie belangrijk is en er volop ruimte is voor persoonlijke inbreng.  Aan de hand van de nieuwe, klassieke en tegelijk eigentijdse methode ‘Leer en Leef’ van de HGJB staan we stil bij Bijbelse en ook actuele, maatschappelijke thema’s.

De data voor komend seizoen zijn: 19 september, 3 oktober, 17 oktober, 7 november, 21 november, 9 januari, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 13 maart.

Je agenda vult zich met huiswerk, sport en andere activiteiten. We hopen dat je op bovengenoemde data alvast tijd vrijmaakt, zodat we ook jou zien bij ‘Follow Me’, om met elkaar gehoor te geven aan de opdracht om Jezus te volgen!

Preekboekje/preekschrijfkaart

Voor de kinderen die tijdens de preek in de kerk zijn, ligt er iedere ochtenddienst een preekboekje en een potlood klaar. Hierop kun je vragen beantwoorden en dingen opschrijven die je belangrijk vindt om te onthouden.  Neem er één mee, dit kan je helpen de dienst goed te volgen en de preek beter te begrijpen! Ook kun je aan de hand van wat je hebt opgeschreven thuis nog eens napraten over wat je hebt gehoord. Soms ligt er i.p.v. het preekboekje een preekschrijfkaart van de HGJB voor je klaar. Dit werkt eigenlijk hetzelfde als het boekje, maar gaat dan speciaal over het thema waar het in de preek ook over gaat.

De jeugdcommissie van onze Hervormde gemeente bestaat de volgende leden:

Herman & Rianne Morren, vacature predikant, Willemieke Fonteine en Wil Leeflang

U en jij kunt hen met vragen persoonlijk benaderen maar ook via het mailadres: jeugdwerk@hervormdgarderen.nlkunt u en jij ons bereiken!