Begroting 2022 van de KRM en van de diaconie

Posted on

Een samenvatting van de begroting voor 2022 voor zowel de kerkrentmeester als de diaconie vindt u aangehecht aan dit bericht. Een volledige versie van de begroting kunnen de leden van onze gemeente van 17 januari a.s. tot en met 24 januari a.s. inzien bij Erik-Jan Kevelam (KRM) en Bart Reijnders (diaconie). Mocht u daar interesse in hebben, dan kunt u met voornoemde broeders een afspraak inplannen.

Namens het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen

Downloaden (PDF, 92KB)

Downloaden (PDF, 94KB)